Informace o stravování


Informace o stravování

Školní stravování je dotované stravování (rodiče platí pouze náklady na potraviny) podmíněné probíhající výukou a účastí žáka ve vyučování. Pokud neprobíhá výuka (např. ředitelské volno, prázdniny), nemají žáci nárok na výdej stravy. Základní výživovou normou pro školní stravování je tzv. spotřební koš, tedy průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den.

 

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde.

 

Nepřítomnost dětí ve škole

První den neplánované nepřítomnosti ve škole má strávník nárok odebrat oběd do přinesené nádoby. Současně jsou rodiče povinni odhlásit dítě na další dny. Při zanedbání této povinnosti musí rodiče uhradit plnou cenu stravného. Každý strávník vyplní přihlášku ke stravování.

 

Odhlašování obědů

Obědy se odhlašují a přihlašují nejpozději den předem do 14 hodin nejlépe e-mailem jidelnajenec@seznam.cz, případně na tel. čísle 603 206 967 (SMS).

Od 1. 2. 2019 se odhlašování stravy bude provádět elektronicky na webu  www.jidelna.cz pomocí uživatelského jména a hesla.

 

Platby

Poplatek za stravné se hradí na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce (srpen až květen) pod variabilním symbolem dítěte. Více informací naleznete zde.

 

Školní jídelna – kontakty:

e-mail: jidelnajenec@seznam.cz

tel. 603 206 967