Základní škola a Mateřská škola Jeneč, příspěvková organizace, sdružuje základní školu pro žáky 1. až 5. ročníku s dvoutřídní mateřskou školou. Zřizovatelem školy je obec Jeneč. Ředitelství školy je v budově ZŠ v Lidické ulici. Mateřská škola se nachází v ulici Sportovní.

________________________________________________________________________________________


ZŠ a MŠ s novým logem

 

Základní škola a Mateřská škola Jeneč, příspěvková organizace, představila nové logo. Jeho autorem je pan učitel Lukáš Slezák.


____________________________________________________


Žáci ZŠ Jeneč dosáhli v roce 2017 nadprůměrných výsledků

 

V květnu 2017 se žáci 5. ročníku zúčastnili Výběrového zjišťování výsledků, které organizovala Česká školní inspekce. Testování se zaměřilo na Český jazyk, Anglický jazyk a vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Žáci naší školy dosáhli ve všech předmětech nadprůměrných výsledků.

Podrobnější výsledky testování získáte zde.

____________________________________________________


Hodnocení České školní inspekce  2016

 

Na podzim roku 2016 navštívil naši školu inspekční tým České školní inspekce a provedl komplexní kontrolu základní a mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. Výsledky kontroly jsou velmi příznivé.

ČŠI vyzdvihla silné stránky naší školy:

  • Vzdělávání v ZŠ je realizováno v esteticky podnětném prostředí.
  • Zmodernizovaná herna vytváří kvalitní podmínky pro zájmové vzdělávání ve školní družině.
  • Výuka je dobře organizačně a pedagogicky zvládnutá.
  • Pedagogové se zaměřují na sociální a osobnostní rozvoj žáků.
  • Účelně jsou využity organizační formy i zvolené metody.
  • Ve výuce je využívána souvislost obsahu s reálnými situacemi každodenního života.
  • Zmodernizované prostředí MŠ a bezbariérový přístup vytváří kvalitní podmínky pro vzdělávání dětí.

____________________________________________


Žáci ZŠ Jeneč uspěli v mezinárodním testování čtenářské gramotnosti

Projekt PIRLS

Naše škola se zúčastnila mezinárodního projektu PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), který se zaměřuje na zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku. Do šetření v roce 2016 se zapojilo 50 zemí z celého světa. V  České republice se testování zúčastnilo 5 537 žáků ze 157 základních škol. Žáci naší školy se umístili v pásmu nad celorepublikovým průměrem. V tabulce níže je uvedena celková průměrná úspěšnost českých žáků a průměrná úspěšnost žáků naší školy.

 

Čtenářská gramotnost je v tomto projektu chápána jako tvořivý a interaktivní proces, při kterém se klade důraz na funkční povahu čtení. Úlohy obsahují dva druhy textů, se kterými se žáci v tomto věku nejčastěji setkávají - literární a informativní texty. Za každým textem následuje sada otázek zaměřených na úrovně jeho porozumění. V úlohách se zjišťuje, jak umí žák vyhledávat v textu informace, vyvozovat závěry a interpretovat či kriticky posuzovat text.

_____________________________________________________


Ojedinělý projekt středočeských záchranářů

V úterý 4. října. 2016 zhlédly děti z mateřské i základní školy představení o první pomoci, které připravili středočeští záchranáři z Kladna. Představení mělo velký úspěch nejen u dětí, ale i u pedagogů. Bylo poučné, názorné, praktické a nechyběla ani legrace. Výborný herecký výkon podal záchranář Marek Hylebrant, který dokázal děti zaujmout od prvních okamžiků. Taková představení bezesporu  patří ke vzdělávání a přispějí k tomu, aby si děti upevnily znalosti a osvojily dovednosti z oblasti první pomoci a zdravovědy. Jsme rádi, že naše škola dostala příležitost zúčastnit se tohoto ojedinělého projektu středočeských záchranářů.

Více informací o projektu.

_______________________________________________


Napsali o nás

5.10.2016    Právo    str. 12    Praha - Střední Čechy

Děti se učily zachraňovat hrou

Záchranář v pracovní uniformě přijíždí velkou plyšovou sanitkou na pódium, promluví a hned na sebe strhává pozornost plného sálu dětí.

Středočeští záchranáři připravili ojedinělý projekt, jak naučit ty nejmenší pomoci zachránit lidský život. A děti z mateřské školy i prvního stupně základní školy v sokolovně v Jenči u Prahy ochotně spolupracují a snaží se zapojit do představení. Záchranář Marek Hylebrant vytahuje velký plyšový telefon a děti už napovídají číslo 155. Pak jim vtlouká do paměti, aby nezapomněly dispečerce říct adresu, kde vlastně jsou, kam má přijet pomoc. Na medvědovi i na figuríně se pak učí v tempu písničky Skákal pes… mačkat hrudník, zavazují fiktivní řeznou ránu či opařeninu.

„Byli bychom rádi, kdyby si z tohoto projektu děti zapamatovaly alespoň naše číslo 155, ale máme zkušenost, že si odnesou mnohem víc a v terénu dokážou pomoci víc než leckterý dospělý,“ řekl Právu ředitel středočeské záchranné služby Martin Houdek.

Autor: Radek Plavecký

__________________________________________