Zájmové kroužky 2018/2019


Přihlášky se odevzdávají třídním učitelům do 27. září. Kroužky organizované školou začínají v týdnu od 1. října a poplatky se hradí do 5. října lektorovi kroužku. U kroužků, které organizují jiné subjekty, se platby hradí organizátorům.

 

Termín Čas Název kroužku Cena
na pololetí
Organizátor / Zahájení
Pondělí
14:00-15:00 Míčové hry
(1.-4. ročník)
ZDARMA www.basketbalova-skola.cz

ve spolupráci se ZŠ Jeneč

od 21. 9.
14:45-15:30 Flétna začátečníci
(1.-2. ročník)
1190 Kč Jana Svobodová

 jana@svobodova.com 

od 1. 10.
Úterý 13:00-14:30 Čtenářský klub
(4.-5. ročník)
ZDARMA ZŠ Jeneč
Mgr. Marta Jeřábková
od 1. 10.
Čtvrtek 13:00-14:30
pouze sudé týdny
Šikovné ruce
(3.-5. ročník)
300 Kč
na materiál
ZŠ Jeneč

Bc. Iveta Straková

od 1. 10.
Pátek 14:00-15:00 Míčové hry
(1.-4. ročník)
ZDARMA www.basketbalova-skola.cz

ve spolupráci se ZŠ Jeneč

od 21. 9.
13:30-14:30 Keramika 1500 Kč

Mgr. Lucia Kopčáková

 kopcakova.lucia@seznam.cz 

od 1. 10.

 

Přihláška do kroužku

Souhlas s vyzvedávání dětí ze ŠD