Platby za stravné


Stravné:

  • žáci 1. - 4. ročníku                            24 Kč/oběd        504 Kč měsíčně
  • žáci 5. ročníku                                   27 Kč/oběd        567 Kč měsíčně

 

Poplatek za stravné se hradí na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce (srpen až květen) pod variabilním symbolem dítěte.

 

Číslo účtu:  181 879 949/0300

k.s. 0378         

v.s. variabilní symbol dítěte

 

Poplatek za stravné a školní družinu lze hradit dohromady.