Platby za stravné od 1. 9. 2021


Stravné:

  • žáci ve věku 6 let                               24 Kč/oběd        504 Kč měsíčně
  • žácí ve věku 7-10 let                         29 Kč/oběd        609 Kč měsíčně
  • žáci od 11 let                                      31 Kč/oběd        651 Kč měsíčně

 

Poplatek za stravné se hradí na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce (srpen až květen) pod variabilním symbolem dítěte.

Měsíční úplata za stravování je stanovena pro 21 dnů.

 

Číslo účtu:  181 879 949/0300

k.s. 0378         

v.s. variabilní symbol dítěte

 

Poplatek za stravné a školní družinu se hradí společně.

 

Dokumenty ke stažení

Úplata za stravování 2021

ZŠ stravné