Platby za stravné od 1. 9. 2022


Stravné:

  • žáci ve věku 6 let                               25 Kč/oběd        525 Kč měsíčně
  • žácí ve věku 7-10 let                         30 Kč/oběd        630 Kč měsíčně
  • žáci od 11 let                                      34 Kč/oběd        714 Kč měsíčně

 

Poplatek za stravné se hradí na účet školy vždy do 5. dne v měsíci pod variabilním symbolem dítěte. 

Měsíční úplata za stravování je stanovena pro 21 dnů.

 

Číslo účtu:  181 879 949/0300

k.s. 0378         

v.s. variabilní symbol dítěte

 

Poplatek za stravné a školní družinu se hradí společně.

 

Dokumenty ke stažení

ZŠ stravné + družina