Platby za stravné od 1.2.2019


Stravné:

  • žáci ve věku 6 let                               21 Kč/oběd        441 Kč měsíčně
  • žácí ve věku 7-10 let                         25 Kč/oběd        525 Kč měsíčně
  • žáci od 11 let                                      28 Kč/oběd        588 Kč měsíčně

 

Poplatek za stravné se hradí na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce (srpen až květen) pod variabilním symbolem dítěte.

Měsíční úplata za stravování je stanovena pro 21 dnů.

 

Číslo účtu:  181 879 949/0300

k.s. 0378         

v.s. variabilní symbol dítěte

 

Poplatek za stravné a školní družinu se hradí společně.

 

Dokumenty ke stažení

Úplata za stravování 2019

ZŠ stravné