Odhlašování obědů


Všichni strávníci mají automaticky objednané obědy. Odhlašování stravy se provádí elektronicky na webu  www.jidelna.cz pomocí uživatelského jména a hesla.