Školní poradenské pracoviště


Výchovný poradce

Mgr. Jarmila Klomínková

konzultační hodiny: pátek 13:15–14:15 hod.

 

Metodik prevence

Mgr. Marta Jeřábková

e-mail: jerabkova@skola-jenec.cz

konzultační hodiny: pondělí 13:30–14:30 hod.