Rada školy


Složení školské rady:

Michal Stark, předseda – zástupce zřizovatele

Petra Effenbergerová – zástupce rodičů. Byla zvolena dne 27. 9. 2016.