Partneři


Partnerská škola

Spolupracujeme se Základní školou a Mateřskou školou Úhonice.Poděkování

 • manželům Irovým za sponzorské dary ve školním roce 2021/2022
   
 • panu Gründlovi a paní Ptáčkové za sponzorské dary na vybavení školy v roce 2019
   
 • společnosti TEP za finanční podporu na vybavení školy v roce 2019
   
 • manželům Uhlíkovým za sponzorský dar na martinské světélkování 2019
   
 • společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o. za sponzorský dar na školu v přírodě 2019
   
 • panu Balcarovi za pomoc s organizací školních exkurzí a věcné dary ve školním roce 2017/18
   
 • společnosti Prologis za partnerskou spolupráci a sponzoring ve školním roce 2017/18
   

 

 • společnosti Bonami za partnerskou spolupráci ve školním roce 2017/18
   
 • panu Grundlovi za sponzoring a partnerskou spolupráci ve školním roce 2017/18
   
 • společnosti TEP za finanční podporu na vybavení školy a mimoškolní aktivity v letech 2016/17 a 2017/18.

 

 • manželům Uhlíkovým za sponzorský dar na martinské světélkování 2017
   
 • panu Kottovi za pomoc s organizací Dne bezpečnosti ve školním roce 2016/17
   
 • panu Balcarovi za sponzorské dary do školní družiny a za aktivní spolupráci na družinových akcích ve školním roce 2016/17.
   
 • společnosti Interflon Czech za pomoc s moderním multimediálním vybavením nové kmenové učebny


 • paní Bastlové za barevnou tiskárnu včetně náplní
   
 • společnosti Plastobal za laminaci dětských prací a dlouhodobou podporu školy
   
 • společnosti GEBRŰDER WEISS za materiální podporu
   

 • Jaroslavě Burgrové za dlouholetou správu a editaci původních webových stránek školy
   
 • společnostem Interflon Czech a BraFil za finanční podporu. Díky sponzorským darům můžeme nově vybavit další kmenovou učebnu.
   
 • společnosti BraFil a společnosti Interflon Czech za finanční příspěvek na vybavení školní družiny
   
 • společnosti HSF System (Prologis Park Jeneč) za finanční příspěvek na  vybavení učebny č. 11.
   
 • SRPŠ Jeneč za finanční příspěvek na vybavení školní jídelny
   
 • manželům Uhlíkovým za sponzorský dar na martinské světélkování 2016


 

Díky partnerské spolupráci modernizujeme vybavení školy a zlepšujeme podmínky pro vzdělávání.