Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

 

Ve spolupráci s veřejnou knihovnou v Jenči se už několik let účastníme projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Jeho cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního roku školní docházky. Snažíme se přivést děti hned zpočátku do knihovny a postupně rozvíjet čtení s porozuměním, což jim umožní lépe zvládnout učivo všech předmětů. Dalším cílem je podpořit a motivovat rodiče ke spolupráci na rozvoji dětského čtenářství. A v neposlední řadě seznámíme děti s možností navštěvovat knihovnu pro poučení i zábavu.

Účastníci projektu obdrží zvláštní knihu, která je napsána a ilustrována pouze pro prvňáčky v příslušném školním roce a nelze ji po dobu tří let zakoupit v obchodní síti. Ukončení projektu každoročně spojujeme se slavnostním pasováním prvňáků na čtenáře. Za spolupráci děkujeme paní knihovnici Jaroslavě Burgrové.