Žáci ZŠ Jeneč uspěli v mezinárodním testování čtenářské gramotnosti


Projekt PIRLS

Naše škola se zúčastnila mezinárodního projekt PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), který se zaměřuje na zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku. Do šetření v roce 2016 se zapojilo 50 zemí z celého světa. V  České republice se testování zúčastnilo 5 537 žáků ze 157 základních škol. Žáci naší školy se umístili v pásmu nad celorepublikovým průměrem. V tabulce níže je uvedena celková průměrná úspěšnost českých žáků a průměrná úspěšnost žáků naší školy.

 

Čtenářská gramotnost je v tomto projektu chápána jako tvořivý a interaktivní proces, při kterém se klade důraz na funkční povahu čtení. Úlohy obsahují dva druhy textů, se kterými se žáci v tomto věku nejčastěji setkávají - literární a informativní texty. Za každým textem následuje sada otázek zaměřených na úrovně jeho porozumění. V úlohách se zjišťuje, jak umí žák vyhledávat v textu informace, vyvozovat závěry a interpretovat či kriticky posuzovat text.

_________________________________________________________________________________________________________________