Zapojili jsme se do operačního programu EU Výzkum, vývoj, vzdělávání


Z těchto zdrojů hradíme náklady na školní asistenty, odborné semináře pro pedagogy, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, klub zábavné logiky a čtenářský klub. Právě poslední dvě aktivity přispívají k rozvoji matematické a čtenářské gramotnosti. V MŠ se projekt zaměřuje na individualizaci předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.