Hodnocení České školní inspekce 2016


Na podzim roku 2016 navštívil naši školu inspekční tým České školní inspekce a provedl komplexní kontrolu základní a mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. Výsledky kontroly jsou velmi příznivé.

ČŠI vyzdvihla silné stránky naší školy:

  • Vzdělávání v ZŠ je realizováno v esteticky podnětném prostředí.
  • Zmodernizovaná herna vytváří kvalitní podmínky pro zájmové vzdělávání ve školní družině.
  • Výuka je dobře organizačně a pedagogicky zvládnutá.
  • Pedagogové se zaměřují na sociální a osobnostní rozvoj žáků.
  • Účelně jsou využity organizační formy i zvolené metody.
  • Ve výuce je využívána souvislost obsahu s reálnými situacemi každodenního života.
  • Zmodernizované prostředí MŠ a bezbariérový přístup vytváří kvalitní podmínky pro vzdělávání dětí.