Základní škola Jeneč

ZŠ Jeneč je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jeneč, Praha-západ. Zřizovatelem školy, která vzdělává žáky 1. až 5. ročníku ZŠ, je obec Jeneč.

Budova ZŠ ze 30. let 20. století poskytuje prostorné učebny, které jsou útulně zařízené a moderně vybavené interaktivními tabulemi.

Školní budovu obklopuje park a sportovní hřiště.

Výhodou naší školy je nižší počet dětí ve třídách, individuální přístup a minimální prostor pro negativní sociálně-patologické jevy. Škola nabízí výuku angličtiny od 1. ročníku, reedukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, logopedickou péči, školní družinu a zájmové kroužky. Rodinné prostředí malé školy vytváří pozitivní klima pro všechny účastníky vzdělávání – žáky, pedagogy i rodiče.

Naše škola vytváří podmínky pro aktivní spolupráci s rodiči i ostatními partnery. Zodpovědný přístup zaměstnanců napomáhá vytvářet útulné a přátelské prostředí i pozitivní atmosféru pro vzdělávání. Škola také každoročně organizuje kulturní akce pro veřejnost.

 

ZŠ nabízí:

 • rodinné prostředí malé školy
 • nižší počet dětí ve třídách
 • výuku angličtiny od 1. ročníku
 • školní družina od 7 do 17 hod.
 • zájmové kroužky
 • moderně vybavená počítačová učebna
 • interaktivní tabule v učebnách
 • sportovní zázemí
 • výuka plavání
 • kulturní akce pro děti
   

učebna
 

učebna informatiky
 

šatna

 

chodba

 

schodiště

 

Budova školy je monitorována záznamovým zařízením.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________


ZŠ Jeneč se připojila k výzvě EU peníze školám. Digitální učební materiály vytvořené v rámci projektu na vyžádání zašleme.

Seznam DUM:

Anglický jazyk 2. ročník

Anglický jazyk 3.-5. ročník

Český jazyk 3. ročník

Český jazyk 4. ročník 1. díl

Český jazyk 4. ročník 2. díl

Hudební výchova 4.-5. ročník

Informatika 5. ročník

Matematika 4. ročník

Prvouka 3. ročník

 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________


Naše škola ze zapojila do projektu Ovoce do škol