Poplatek za školní družinu


Poplatek za školní družinu:                               200 Kč měsíčně

 

Poplatek za školní družinu se hradí na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce (srpen až květen) pod variabilním symbolem dítěte.

 

Číslo účtu:  181 879 949/0300

k.s. 0378         

v.s. variabilní symbol dítěte

 

Poplatek za školní družinu a stravné se hradí společně.