Školní družina


Ranní družina

07:00 – 07:40 hod. (příchod do ranní družiny do 7.30 hod.)

Ranní družinu mohou navštěvovat všichni žáci školy zdarma.

 

Odpolední družina

11:40 hod. – 17:00 hod.

 

Plán denních aktivit

11:40 hod. 12:30 hod.    příprava na oběd, stolování

12:30 hod. 13:00 hod.    chvilka s knihou, relaxace

13:00 hod. 14:00 hod.    pobyt venku (sportovní aktivity, vycházka)

14:00 hod. 15:00 hod.    výtvarné, hudební, pracovně-technické aktivity

15:00 hod. 17:00 hod.    smyslové hry

 

Vyzvedávání dětí ze školní družiny

  • 12:30 hod. – 13:00 hod.
  • 15:00 hod. – 17:00 hod.

Děti vyzvedávají rodiče nebo jimi určené osoby. Jejich jména musí být uvedena na zápisním lístku. Děti mohou odcházet samy na základě pokynů rodičů, které jsou uvedeny na zápisním lístku, případně na základě písemné omluvenky, kterou předají paní vychovatelce. Na omluvence musí být uvedeno jméno dítěte, datum, hodina odchodu a podpis rodičů. Děti neuvolňujeme po telefonickém oznámení.

 

Poplatky za družinu:

Poplatek za školní družinu ve výši 230 Kč měsíčně se hradí na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce (srpen-květen) pod variabilním symbolem dítěte. Více informací naleznete zde.

 

Doporučení:

Pro pobyt ve školní družině potřebují děti pohodlné oblečení (tepláky, triko) a pracovní oděv na výtvarné aktivity (vše podepsané v látkovém sáčku). Pokud zůstávají děti ve družině déle, doporučujeme přidat zvláštní odpolední svačinu. Žádáme rodiče, aby dětem nedávali do družiny cenné předměty, mobily, hračky a peníze.

 

Vnitřní řád školní družiny si můžete stáhnout ve formátu PDF.

 

Kontakt:

tel. 603 206 850  (7:00-7:40 hod., 11:30-17:00 hod.)