ZŠ: zápis do 1. třídy ZŠ

22.03.2020 15:34

Zápis do 1. třídy ZŠ se uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte ve škole v době od 1. dubna do 10. dubna 2020.

V tomto termínu zašlou zákonní zástupci podklady k zápisu:

  • emailem na adresu: skola@skola-jenec.cz, do předmětu: Zápis do 1. třídy
  • datovou schránkou: itdf8de
  • doporučeně na adresu školy: ZŠ a MŠ Jeneč, Lidická 265, 252 61  Jeneč

Pro zásilky podané prostřednictvím České pošty bude rozhodující datum odeslání nejpozději 10. 4. 2020, u elektronické korespondence datum doručení 10. 4. 2020.

Podklady k zápisu:

Při odkladu školní docházky zašle zákonný zástupce Žádost o přijetí a Žádost o odklad školní docházky včetně doporučení lékaře a školského poradenského zařízení.

Každý uchazeč obdrží registrační číslo, pod kterým bude jeho spis veden ve správním řízení. Výsledky zápisu budou zveřejněny v zákonné lhůtě na webových stránkách školy.

Bližší informace zde.

—————

Zpět