MŠ: OPATŘENÍ V MŠ JENEČ PO DOBU MIMOŘÁDNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE

31.08.2020 17:46
  • Doprovázející osoba se v mateřské škole zdržuje jen po dobu nezbytně nutnou a dodržuje ve zvýšené míře základní hygienická pravidla.
  • Na dostupném místě jsou k dispozici dezinfekční prostředky.
  • Pokud bude dítě během přítomnosti v mateřské škole vykazovat příznaky onemocnění COVID – 19, bude umístěno v samostatné místnosti a ihned bude kontaktován zákonný zástupce dítěte, který si dítě neprodleně vyzvedne.
  • Dítě po  prodělaném jakémkoliv infekčním onemocnění se může vrátit zpět do kolektivu pouze na základě potvrzení lékaře.
  • V případě, že dítě trpí chronickým či alergologickým onemocněním (rýma, kašel, a jiné alergické projevy), dokládá zákonný zástupce dítěte tuto skutečnost lékařským potvrzení.

—————

Zpět