ZŠ: hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020

24.06.2020 18:39
  1. Principy hodnocení jsou v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020.
  2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení bude vyjádřeno klasifikačními stupni a řídí se těmito principy:
  • východiskem klasifikace 2. pololetí jsou známky získané do 11. 3. 2020
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání
    na dálku (vyučující zohlední odevzdávání úkolů v termínu, výsledky samostatné práce a samostudia, online testy,  zvládnutí technologií a pravidel pro práci při výuce online)
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době od 25. 5. do 26. 6. 2020
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020
  1. U předmětů tělesná, výtvarná a hudební výchova i pracovní činnosti jsou žáci klasifikováni výborně.

   4. Zameškané hodiny se počítají pouze do 11. 3. 2020, distanční forma vzdělávání se nezapočítává.

—————

Zpět