Poplatek za stravné


Úplata za školní stravování ve školním roce 2022/23

 
  • děti do 6 let, celodenní docházka (přesnídávka, oběd, svačina)
    43 Kč/den, měsíčně 903 Kč
  • děti ve věku 7 let, celodenní docházka (přesnídávka, oběd, svačina)
    50 Kč/den, měsíčně 1050 Kč

Měsíční poplatek zahrnuje 21 dnů.

 

Poplatek za stravné se hradí na účet školy vždy do 5. dne v měsíci pod variabilním symbolem dítěte.

 

Číslo účtu:  181 879 949/0300

k.s.                 0378       

v.s.                 variabilní symbol dítěte


Poplatek za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání se hradí dohromady.

 

Úplata za předškolní vzdělávání                500 Kč/měsíc

Dětem, které jsou jeden rok před nástupem do ZŠ, je předškolní vzdělávání poskytováno zdarma.

 

Dokumenty ke stažení

Stravné a školné na školní rok 2022/23