Poplatek za stravné


Úplata za školní stravování ve školním roce 2023/24

 
  • děti do 6 let, celodenní docházka (přesnídávka, oběd, svačina)
    57 Kč/den, měsíčně 1197 Kč
  • děti ve věku 7 let, celodenní docházka (přesnídávka, oběd, svačina)
    65 Kč/den, měsíčně 1365 Kč

Měsíční poplatek zahrnuje 21 dnů.

 

Poplatek za stravné se hradí na účet školy vždy do 5. dne v měsíci pod variabilním symbolem dítěte.

 

Číslo účtu:  181 879 949/0300

k.s.                 0378       

v.s.                 variabilní symbol dítěte


Poplatek za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání se hradí dohromady.

 

Úplata za předškolní vzdělávání                520 Kč/měsíc

 

Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (Úplata za vzdělávání se tedy neplatí za děti, kterým bylo 5 let do 31. 8.). Předškolní vzdělávání zdarma se poskytuje i v případě odkladu povinné školní docházky.

 

Dokumenty ke stažení

Stravné a školné na školní rok 2023/2024