Poplatek za stravné


Stravné

  • děti 3-6 let, celodenní docházka (svačina, oběd, svačina)        32 Kč/den
  • děti od 7 let, celodenní docházka (svačina, oběd, svačina)       35 Kč/den

poplatek za měsíc zahrnuje 21 varných dnů

 

Poplatek za stravné se hradí na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce (srpen až květen).

 

Číslo účtu:  181 879 949/0300

k.s.                 0378       

v.s.                 variabilní symbol dítěte (viz. seznam)


Poplatek za stravné a úplatu za školní vzdělávání lze hradit dohromady.

 

Stravné a školné celkem

  • děti s celodenní docházkou                1 172 Kč/měs.
  • děti 1 rok před nástupem do ZŠ           672 Kč/měs.

  (předškolní vzdělávání je poskytováno zdarma)

  • děti, které dosáhnou 7 let věku           735 Kč/měs.