Poplatek za stravné


Úplata za školní stravování ve školním roce 2020/21

  • děti do 6 let, celodenní docházka (přesnídávka, oběd, svačina)
    35 Kč/den, měsíčně 735 Kč
  • děti ve věku 7 let, celodenní docházka (přesnídávka, oběd, svačina)
    41 Kč/den, měsíčně 861 Kč

Měsíční poplatek zahrnuje 21 dnů.

 

Poplatek za stravné se hradí na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce (srpen až květen) bezhotovostním převodem na číslo účtu pod variabilním symbolem dítěte.

 

Číslo účtu:  181 879 949/0300

k.s.                 0378       

v.s.                 variabilní symbol dítěte


Poplatek za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání se hradí dohromady.

 

Úplata za předškolní vzdělávání                540 Kč/měsíc

Dětem, které jsou jeden rok před nástupem do ZŠ a dětem po odkladu školní docházky, je předškolní vzdělávání poskytováno zdarma.

 

Dokumenty ke stažení

Stravné a školné na školní rok 2020/21