Odhlašování obědů


nejlépe emailem stravování@skola-jenec.cz vždy do 14 hod. předchozího dne

případně SMS zprávou na telefonní číslo: 603 206 967


V době omluvené nepřítomnosti vašeho dítěte v MŠ je možno pouze 1. den nepřítomnosti vyzvednout oběd ve vývařovně MŠ, Sportovní 335 od 12:00  do 12:15 hod.