Archiv


Listopad 2017

 

Listopad se nesl v duchu svatomartinské tradice. Děti si ji připomněly vyprávěním legendy o sv. Martinovi, divadelním představením, písničkami, básničkami i pranostikami. Užili jsme si cestu za podkovou sv. Martina, při které děti plnily úkoly, orientovaly se v terénu a na závěr je čekala sladká odměna. Při keramice děti vyráběly kapříky. Spoustu legrace si užili předškoláci v zrcadlovém bludišti na Petříně. Milé a zároveň poučné bylo také setkání v místní knihovně.

 

A co nás čeká v prosinci?

 

Prosinec tradičně zahájí návštěva Mikuláše a anděla. Také pojedeme do divadla i muzea, budeme vyrábět vánoční svícny, upečeme si perníčky a opět navštívíme místní knihovnu. Srdečně vás zveme na společnou oslavu Vánoc, která nás čeká v úterý 19. 12. v 16:30 hod.

 

S pozdravem ze školky

Irena Novosadová


Říjen 2017

 

Prvního listopadového dne se uskutečnil oranžový den a troufáme si říci, že se opravdu vydařil. Díky vám děti zářily v oranžovém oblečení, dýňová sukénka z dílny šikovné babičky ve třídě Sluníček skutečně neměla chybu! Děti rozvíjely zrakové, sluchové, jazykové i grafomotorické dovednosti, tančily a užily si oranžové tvoření – vyráběly tematické lucerničky, které vám rozzáří domovy v těchto pochmurných podzimních dnech.

 

A když jsme u vydařených akcí, nelze vynechat ani říjnové Jablíčkování. Společně jsme zasadili novou jabloň, zasoutěžili jsme si, vyrobili jsme si něco hezkého a voňavého na památku a závěrečné opékání buřtíků bylo moc fajn.

 

Minulý měsíc také navštívili předškoláci místní Garden park, kde si zahráli na zahradníky. Nechybělo ani divadelní představení o malém medvídkovi.

 

A co nás čeká v listopadu?

Ukončíme kurz předplavecké výchovy, zhlédneme divadelní představení, čeká nás svatomartinský projektový den, keramika s Alenkou, výlet předškoláků do bludiště na Petříně a také se vypravíme do místní knihovny.

 

Fotografie ze všech akcí najdete ve fotogalerii.

 

Za celý kolektiv MŠ

Irena Novosadová


Červen 2017

 

Vážení a milí rodiče,

školní rok se nepozorovaně přehoupl do své nejpříjemnější části, do letních prázdnin. Přesto mi dovolte, abych ještě zrekapitulovala měsíc uplynulý.

 

Měsíc červen jsme zahájili oslavou Dne dětí v podobě letního karnevalu. Všechny děti měly nápadité masky. Tato akce se pomalu, ale jistě stává příjemnou tradicí, která nám ozvláštňuje konec školního roku.

Nejen příjemným zážitkem, ale také zdrojem nových poznatků pro nás byla další návštěva jenečského Gardenparku, kde jsme si užili dopoledne se sovami, dravci, loveckými psy a jejich doprovody. Bylo to opravdu zajímavé setkání. Nezapomeňte prohlédnout fotogalerii :-)!

 

Neméně zdařilé bylo dopoledne, kdy k nám na dvůr zavítali místní dobrovolní hasiči se záchranným vozem. Opět jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací, vyzkoušeli jsme si hasičské helmy. Závěrečné spuštění sirény bylo naprosto bezkonkureční! Důkazem oboustranné spokojenosti je fakt, že se návštěva opakovala ještě jednou!

 

Povedl se projektový modrý den, kdy děti byly opět všechny v modrém oblečení. Vydařil se i školní výlet do ZOO Zájezd u Buštěhradu. Děti si užily poslední divadelní představení v tomto školním roce.

 

Pěkné odpoledne jsme prožili spolu se všemi hosty při pasování dětí na opravdové školáky a věříme, že hezké vzpomínky zůstanou dětem odcházejícím do ZŠ na indiánský večer. Zlatým hřebem této prodloužené bylo tolik vytoužené opékání buřtů!

 

A pak už jen pokochat se výtvarnými pracemi našich dětí na plotě dětského hřiště, rozdat pamětní listy a hurá do letních dnů!

 

Ať jsou nejen tyto dny prosluněné, pohodové a plné úsměvů!

 

Zatím pro vás budeme chystat nový školní rok 2017/18, který společně zahájíme v pondělí 4. září.

 

Za celý kolektiv MŠ

Irena Novosadová


Květen 2017

 

Vážení a milí rodiče,

 

školní rok se nachýlil do svého posledního neprázdninového měsíce a je namístě ještě jednou se ohlédnout za uplynulým obdobím.  

 

Květen byl plný výtvarných, pracovních, tělocvičných, literárních i jazykových činností na téma rodina, příroda a svět kolem nás. Hudební a taneční dovednosti jsme upevňovali při přípravách na Odpoledne ve školce (nejen) s maminkou, které se nadmíru podařilo. Velká účast nás velice potěšila. Věříme, že i my jsme vás alespoň trochu potěšili nejen malými dárečky, které děti vyrobily na keramice, ale i vystoupením, vlastnoručně připraveným občerstvením, výtvarným tvořením a především milou, laskavou a shovívavou atmosférou, která prolínala celé společné odpoledne. Ke zdárnému průběhu akce také přispělo vystoupení hudebního kroužku Slavíček.

 

Z dalších aktivit bych ráda zmínila výjezd předškoláků na dopravní hřiště v Hostivici, který se také vydařil. V budoucnu plánujeme tuto akci zopakovat alespoň 2x za školní rok.

 

Ale i sportovní den ve školce se povedl. Děti dostaly startovní čísla a poměřovaly své dovednosti ve skoku do dálky z místa, v hodu kriketovým míčkem a během na 10 m. Děti závodily opravdu disciplinovaně, snažily se podávat co nejlepší výkony a ocenění v podobě diplomu a sladké odměny čekalo na všechny.

 

Také v červnu plánujeme celou řadu akcí.

Navštívíme opět Garden park Jeneč, kde nás čeká naučný program o dravcích. Naopak k nám do školky zavítají místní dobrovolní hasiči. Uspořádáme také modrý den, výlet do ZOO Zájezd a indiánský večer pro děti nastupující po prázdninách do ZŠ. Ani tento měsíc nebude chybět divadelní představení ve školce.

 

A závěrem dvě pozvání: Nezapomeňte si prohlédnout a dětem pochválit jejich výtvarné počiny, které budou součástí naší tradiční VÝSTAVY NA PLOTĚ, kterou pro vás chystáme ve druhé polovině měsíce na plotě obecního dětského hřiště.

 

Druhé pozvání patří nejen rodičům, prarodičům, sourozencům, příbuzným a přátelům dětí, které se loučí s naší mateřskou školou a které odcházejí do ZŠ, ale vám všem, kteří jste součástí naší mateřské školy. Ve čtvrtek 22. 6. v 16 hod. nás čeká PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY. Přijďte, rádi se s vámi při této slavnostní příležitosti setkáme.

 

A pozvání jsou vlastně tři. Ve středu 21. 6. v 17 hod. vás zveme na třídní schůzku. Přijďte, probereme uplynulý školní rok a budeme plánovat ten nový.

 

Těšíme se na Vás

 

Irena Novosadová


Duben 2017

 

Vážení a milí rodiče,

 

ačkoliv tomu pohled z okna nenasvědčuje, přesunuli jsme se do května. Duben nás, co se počasí týká, dost potrápil, ale náš elán a naši radost ze společných chvil zkazit nedokázal!

 

Hned v úvodu měsíce si starší děti užily Večer s pohádkou. Děti soutěžily, zpívaly, vyráběly, upevňovaly si znalosti pohádek, dováděly a také závěrečná hostina byla velkolepá! Děkujeme maminkám za krásně přichystané občerstvení.

 

Rovněž příjemným zážitkem byla návštěva Garden parku Jeneč, kde jsme si vytvořili velikonoční dekoraci. Kdyby nebylo chladno, nic by nám nekazilo naše těšení na blížící se velikonoční svátky. Aby bylo těšení autentické, zpestřili jsme si ho soutěživým dopolednem o Zeleném čtvrtku. A opět díky vám všem! Všechny děti byly oblečeny do zeleného :-) a některé maminky přinesly i dobroty do zajíčkova pokladu :-)! Děkujeme moc.

 

Pak jsme se sešli po Velikonocích. Počasí bylo vskutku nevlídné, ale nám to nevadilo! Vyjeli jsme vláčkem do Hostivice, prošli jsme si sousední městečko a druhý den začal pravý divadelní maraton. Okolnosti se sešly tak, že jsme v krátkém čase zhlédli pohádku o čarodějnicích, o kocourku Modroočkovi a předškoláci ještě vyjeli do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze. Všechna představení měla vysokou uměleckou hodnotu.

 

V závěru měsíce jsme si užili tolik favorizovaný čarodějnický rej. Opět téměř nikdo nezůstal bez masky a masky, které rejdily, byly opravdu důmyslné a krásné! Děkujeme.

 

Vedle těchto akcí se děti věnovaly „běžným“ činnostem. Děti kreslily, malovaly, vytvářely, zpívaly, recitovaly, cvičily, rozvíjely svoje rozumové, komunikační, jazykové a literární znalosti a dovednosti. Prostě a jednoduše řečeno: měly pořád plné ruce práce:-).

 

Pevně věříme, že nadcházející čas prožijeme ve stejné pohodě, že se počasí umoudří a že budeme moct více času trávit na zahradě.

 

Mimo jiné nás čeká dopoledne s keramikou, divadlo ve školce, sportovní den, výlet Soviček na dopravní hřiště a naučný program „Tonda Obal na cestách. V květnu také v budově ZŠ pokračuje Školička pro budoucí prvňáky.

 

Závěrem jedno velké pozvání na 18. 5. od 17 hod., kdy se v MŠ uskuteční ODPOLEDNE S MAMINKOU.

 

Těšíme se na Vás!

 

Vaše Irena Novosadová


Březen 2017

 

Vážení a milí rodiče,

 

v úvodu tohoto měsíčního hlášení se s vámi musím podělit o obrovskou radost! O radost z velkého počtu zúčastněných rodičů s dětmi na výtvarném odpoledni, o radost z příjemné atmosféry, která panovala a nakonec i o radost z vašich výtvorů! Děkuji vám, že jste přišli a slibuji, že jsme s paní Alenkou domluvili do konce školního roku ještě nejméně jedno odpolední setkání nad rukodělnými činnostmi.

 

Rovněž nás velice potěšilo, že o sluníčkovém dni měly všechny děti žluté oblečení a školku jsme opravdu doslova rozzářili!

 

A aby radosti bylo dost a dost, tak děkujeme těm maminkám, které se osmělily a přišly nám do školky něco málo přečíst ze svých oblíbených pohádkových knížek. Děkujeme!

 

A že jsme se nevěnovali jen čtení, se můžete přesvědčit ve fotogalerii, kde na vás čeká spousta pěkných fotografií.

 

Děti se v průběhu měsíce zabývaly tématem vesmíru, příchodu jara, jarních květin, návratu ptáků z teplých krajin. Na tato témata děti recitovaly, zpívaly, kreslily a malovaly, tvořily z různých materiálů.

 

Na dokreslení a rozšíření tematických celků děti ze třídy Sluníček navštívily Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti, děti ze třídy Motýlků místní knihovnu a naši předškoláci vyjeli do Štefánikovy observatoře v Praze. Zde viděli naučný kreslený film o Slunci a sluneční soustavě, absolvovali naučný program a v závěru programu nahlédli do opravdu velkého dalekohledu. Zážitků bylo spousta a paní lektorka naše děti upřímně pochválila za zájem, pozornost a hluboké znalosti.  

 

Závěr března nás oblažil opravdu pěkným počasím, a tak jsme na školní zahradě pravidelně trávili hodně času nejen dopoledne, ale i odpoledne. Děti zkoumaly možnosti písku, kamenů, hlíny, vyzkoušely všechno tělocvičné nářadí. Hrály fotbal, závodily na odrážedlech, pozorovaly přírodu, tvořily z dřevěných odřezků, hrály hry typu Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum, stát!, ale také pronásledovaly zloděje, uspávaly panenky, prodávaly zmrzlinu…

Nedovedete si představit, co všechno se dá na zahradě stihnout :-)!

 

Duben bude akcemi doslova nabitý! Čeká nás naučný program o nakládání s odpadem (3. 4. Tonda obal na cestách), 7. 4. Večer s pohádkou pro děti 5ti leté a starší, 11. 4. jsme pozváni na velikonoční dílničky do Garden parku, 18. 4. se chystáme na výlet vlakem, 19. 4. nás čeká Čarodějnická pohádka, 24. 4. vyjedeme do Divadla U Hasičů na Kocoura Modroočka, 25. 4. vyjedou předškoláci do Divadla Spejbla a Hurvínka a 28. 4. uvítáme určitě všechny děti v čarodějnických kostýmech při čarodějnickém reji :-). Už se moc těšíme!

 

Za kolektiv paní učitelek ze sluníčkem zalité školky zdraví

 

Vaše Irena Novosadová


Leden 2017

 

Vážení rodiče,

 

leden byl bohatý na sněhovou nadílku a nám tím přinesl spoustu zimních radovánek. Společně jsme bobovali, dělali stopy ve sněhu, stavěli jsme sněhuláky. Rovněž jsme zkoumali vodu v různých skupenstvích – jako led, sníh i kapalinu. Objevné pro nás bylo zjištění, jak moc je špinavý sníh, který s takovou oblibou sbíráme a ochutnáváme.

 

Ale pracovali jsme i uvnitř školky. Kreslili jsme, malovali, zpívali, recitovali, procvičovali rozmanité dovednosti - a to vše na téma zima, zimní sporty, lidské tělo. Mysleli jsme i na lesní zvířata a ptactvo v době mrazů.

 

Ke zdařilým akcím určitě patří bílý den. Děkujeme všem rodičům, kteří oblékli své děti do bílého oblečení a zejména těm maminkám, které bílý outfit doplnily bílými doplňky – bílá čepička byla opravdu roztomilá!

Očekávané výsledky přinesl i preventivní program péče o zuby. Děti si zábavnou formou a vhodnými metodami upevnily návyky při čištění zubů a uvědomily si jeho význam.

 

Rovněž výjezd do Divadla Lampion v Kladně na pohádku O dvanácti měsíčkách se vydařil. Děti se bavily u svižného představení, které kombinovalo loutkové divadlo, stínové divadlo a hru herců. Nechyběly písničky, humorné scénky i poetické chvilky. A jízda autobusem je vždy vítaným zpestřením dne!

A aby loutek a autobusu nebylo málo, vydali se předškoláci do Muzea hlavního města Prahy na výstavu Ať žije Hurvínek! Viděli jsme komponovanou výstavu k 90. narozeninám Divadla Spejbla a Hurvínka a vyslechli jsme poutavou přednášku o loutkách, jejich druzích, využití a loutkoherectví .

 

Leden rovněž patřil přípravám na zápis do základních škol. Pro rodiče předškoláků jsme uspořádali koncem měsíce třídní schůzku, na kterou se dostavily i kolegyně ze ZŠ Jeneč. Rodiče dostali maximum informací, které se týkaly organizace zápisu i prospívání svých dětí.

 

A co nás čeká v únoru? Vedle každodenních činností v oblasti tělocvičné, hudební, výtvarné, literární, jazykové a dalších společně prožijeme červený – srdíčkový den (14. 2.),  hudebně naučný program Projdeme se po ZOO (20. 2.). Předškoláci navštíví Policejní muzeum v Praze (28. 2.). Vrcholem bude tradiční karneval (24. 2.)! Těšíme se na vaše děti ve slušivých maskách! Jak tradice velí, i paní učitelky si už masky chystají!

 

Irena Novosadová

 

Prosinec 2016

 

Prosinec ve školce se vinul v duchu těšení. Těšili jsme se na Mikuláše... Přijde sám? S andělem? S čertem?

Vyhlíželi jsme autobus, který nás dovezl na Karlštejn do Muzea betlémů...

Těšili jsme se na Ježíška... Přinese nám nějaké dárky?

Těšili jsme se na vánoční setkání s rodiči... Povede se rolničkový taneček? A koledy?

 

A v průběhu toho všeho těšení jsme téměř nepozorovaně procvičovali paměť, rytmizovali, hráli na Orffovy hudební nástroje, zpívali, recitovali, prováděli gymnastiku mluvidel, tříbili smysly, procvičovali geometrické tvary, zdokonalovali grafomotoriku a pohybové dovednosti, kultivovali vztahy k druhým, také jsme kreslili, malovali obrázky s tematikou Vánoc a vyráběli jsme dárky z různých materiálů a keramiky, a tím jsme procvičovali jemnou motoriku, přesnost, fantazii a smysl pro estetično, atd., atd.

 

A Mikuláš opravdu přišel, Ježíšek nám nadělil vrchovatě a besídka se, troufám si tvrdit, povedla. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Děkujeme za vynikající cukroví. Děkujeme za to, že jste nespěchali domů a že jsme si užili společně příjemný předvánoční podvečer.

 

Rovněž bych ráda poděkovala těm rodičům, kteří nám přispěli na nákup velké dřevěné stavebnice. Částku máme pohromadě, v lednu stavebnici objednáme a pak už budeme jen seskupovat, stavět, vytvářet prostorové instalace.

 

A pak už byl ve školce opravdový konec roku 2016.  Zpříjemnili jsme si ho návštěvou jenečské knihovny. Zde jsme zhlédli  a vyslechli Vánoční mši J. J. Ryby s půvabnými ilustracemi Josefa Lady, které nás dostaly do pravé vánoční nálady. Děkujeme paní knihovnici Jarušce za pozvání a vlídné přijetí.

 

Teď už nezbývá než otevřít dveře do nového roku dokořán a nahlédnout, co nás čeká...

Budeme společně se třemi králi koledovat (pátek 6. 1.), užijeme si bílý den (středa 11. 1.), předškoláci pojedou do Muzea hlavního města Prahy na výstavu o Hurvínkovi (úterý 17. 1.). Čeká nás pohádkově naučný program O zoubku (pátek 20. 1.) a pojedeme do Divadla Lampion v Kladně na pohádku O dvanácti měsíčkách (pondělí 24. 1.).

Rodiče předškoláků zveme v pondělí 30. 1. v 17 hod na třídní schůzku, která se bude týkat záležitostí kolem zápisu do 1. třídy ZŠ.

 

Irena Novosadová

 


Říjen 2016

 

Vážení rodiče,

 

zdravím vás na samém sklonku měsíce října při zpětném pohledu do obrázků ze života naší mateřské školy.

 

I další společný měsíc proběhl v pracovní atmosféře: děti zpívaly, recitovaly, hrály různé pohybové, skupinové, společenské hry, kreslily, lepily, modelovaly, vyráběly z přírodnin. Vše se točilo kolem lesa, lesních obyvatel. Abychom získali reálné znalosti a nové informace, navštívili nás myslivci z místního mysliveckého sdružení Diana. A aby naše radost byla maximální, přivedli s sebou i psa a nechali nás dokonce potěžkat jejich pušku! Všem klukům a nejedné holčičce se při této zkušenosti rozzářily očička:-)!

 

Rovněž Bramboriáda se podařila. Děkujeme všem rodičům za spolupráci v podobě oblečení nebo doplňků v hnědé barvě! Některé děti se díky nápaditosti svých maminek proměnily v téměř dokonalé farmáře:-)! Ještě jednou díky!

 

Stejně vydařenou akcí byla společná Podzimní zahrada. Děti spolu s rodiči vyrobily zábradlí k chodníčku, přírodní zvonkohru, podzimní věnečky na dveře. Zasadili jsme cibulky jarních kytiček, ochutnali dobroty, zahráli si tipovací soutěž o zdravé, dobré ceny.

Pravdou je, že účast nebyla příliš vysoká, ale atmosféra byla velice příjemná, práce nám šla svižně od ruky, a tak zbylo dost času na opékání buřtíků a příjemné, přátelské povídání u ohníčku. Děkujeme všem zúčastněným, že si našli čas a věříme, že příště se nás sejde víc:-).

 

Sovičky v říjnu navštívily výstavu o Karlu IV. v Pedagogickém muzeu v Praze. Děti se dozvěděly spoustu nového z české historie, získaly dovednosti z dopravní výchovy, stručně řečeno: pěkně si celé odpoledne užily! A telegrafická zpráva od paní učitelek: děti byly moc šikovné:-)!

 

A na závěr ještě přehled plánovaných listopadových akcí: čeká nás odpoledne s keramikou, drakiáda, divadlo ve školce, cesta za pokladem sv. Martina, Sovičky vyjedou do bludiště na Petříně, budeme se fotografovat, ukončíme předplavecký kurz, atd. atd.

Sledujte, prosím, nástěnky v šatnách. Budou zde aktuální informace včetně časových údajů a podobně.

 

Přeju vám i nám ve školce všechno dobré v krátících se podzimních dnech.

 

Vaše Irena Novosadová a kolektiv MŠ

 

P.S. Opět připomínám: mrkněte do fotogalerie.

Najdete zde zdokumentované vše, co jsme ve školce zažili:-). Přeju hezké pokoukání.

 

P.P.S. Pokračujeme sběrem drobného elektromateriálu. Pokud máte doma nepotřebné, použité, nefungující baterie, žehličky, klávesnice PC, a nevím co ještě:-), přineste je, prosím, do školky, společně to ekologicky zlikvidujeme:-).

Bližší informace ohledně shromažďovaného sortimentu vám podají paní učitelky ve třídách vašich dětí. Děkujeme.