Stalo se


Prosinec 2017

 

Sváteční atmosféru nám navodila už návštěva Mikuláše a anděla. Nejenže děti dostaly drobnou sladkost, ale současně si procvičily tanečky na vánoční besídku a také zjistily, že opravdu není potřeba se ničeho (a nikoho) bát.

Slavnostní atmosféru podpořily i návštěvy Divadla U Hasičů v Praze a Vlastivědného muzea v Unhošti. Děti ze třídy Sluníček si tam vyzkoušely výrobu řetězu ze slámy na vánoční stromeček. Cesta autobusem také patřila k velkým zážitkům.

Svoji zručnost, jemnou motoriku a cit pro krásno si děti procvičily při aranžování vánočních svícnů s pracovníky místního Garden Parku. Aranžování přírodnin děti moc bavilo a práce jim šla pěkně od ruky.

Stejně tak se nám dařilo i při pečení perníčků, které nám provoněly celou školku. Všechny činnosti doprovázely přípravy na vánoční setkání s vámi, s rodiči, prarodiči, sourozenci a přáteli.

Děti zpívaly koledy, recitovaly básničky s vánoční tematikou, nacvičovaly tanečky, zdobily školku a hlavně doufaly, že k nám také přijde Ježíšek! A opravdu přišel. Děkujeme rodičům za finanční příspěvky i za balíčky pod stromeček.

V pilné práci čas utíkal rychleji a už tu byl den vánočního setkání. Stromeček na dvoře jsme společně ozdobili, hvězdičky se třpytily na stromech, lucerničky zářily a stůl se plnil  cukrovím od rodičů. Zvoneček zazvonil a už tu byly děti s vystoupením. Tančily, zpívaly a na závěr jsme si všichni společně zazpívali s prskavkami.  

Závěr roku patřil už tradičně návštěvě místní knihovny. Motýlci si užili Českou mši vánoční obrazem i zvukem. Bylo to milé posezení.

 

A co nás čeká v lednu?

 

Připravujeme projektový den Tři králové, čeká nás naučný program o zdravé výživě, o dravcích, divadlo a výlet dětí ze třídy Motýlků do Policejního muzea v Praze (16. 1.). Také  zveme na výtvarnou dílnu rodičů s dětmi a dlouhý leden završíme projektovým dnem „Bílý den“.

 

S pozdravem ze školky

Irena Novosadová