Plán mimořádných akcí na školní rok 2019/2020

 


I. POLOLETÍ:

 

Září 

 • zahájení kurzu předplavecké výchovy
 • divadlo
 • poznávání okolí MŠ
 • třídní schůzka
 • vítání občánků

 

Říjen

 • divadlo
 • poznávání vzdálenějšího okolí MŠ
 • bramboriáda
 • hnědý den
 • fotografování
 • Zahradní slavnost
 • setkání s myslivci

 

Listopad

 • divadlo
 • drakiáda
 • prožitkový program o ochraně dravců
 • oranžový den
 • návštěva místní knihovny Jeneč
 • Martinské světélkování
 • výtvarné tvoření dětí s rodiči (batika, malba na hedvábí)

 

Prosinec

 • výjezd za pohádkou
 • výlet s vánoční tematikou
 • stříbrný den
 • pečení perníčků
 • Mikuláš ve školce
 • návštěva místní knihovny Jeneč
 • Vánoční koledování s rodiči

 

Leden

 • divadlo
 • zimní olympiáda
 • bílý den
 • naučný program péči o zuby
 • naučný program péče o zdraví
 • výtvarné tvoření dětí s rodiči (malba na sklo)
 • návštěva sportovní haly

 

II. POLOLETÍ:

 

Únor

 • divadlo
 • karneval v MŠ
 • červený - srdíčkový den
 • dny profesí
 • dětský karneval v sokolovně

 

Březen

 • divadlo
 • exkurze do NSEV Čabárna: Cesta k jablíčku
 • žlutý - sluníčkový den
 • výtvarné tvoření dětí s rodiči (keramika)
 • čtení v MŠ
 • návštěva místní knihovny Jeneč

 

Duben

 • divadlo
 • večer s pohádkou
 • výlet vlakem
 • čarodějnický rej
 • zelený den
 • preventivní program o bezpečnosti v dopravě – Policie ČR
 • předzápisová návštěva v ZŠ Jeneč

 

Květen                   

 • divadlo
 • sportovní den
 • modrý - námořnický den
 • pěší výlet do vzdálenějšího okolí MŠ
 • oslava Dne matek
 • přednáška včelaře

       

  Červen

 • oslava Dne dětí
 • letní karneval - pestrobarev den
 • exkurze do NSEV Čabárna: Vodní království
 • divadlo a rozloučení s předškoláky
 • Indiánský večer
 • školní výlet
 • výstava výtvarných prací
 • setkání s rybáři Jeneč
 • oslava Dne otců
 • třídní schůzka