Úplata za předškolní vzdělávání


Pro školní rok 2023/2024 stanovuje ředitelka ZŠ a MŠ výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Jeneč ve výši 520,- Kč/měsíc.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (Úplata za vzdělávání se tedy neplatí za děti, kterým bylo 5 let do 31. 8.). Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky.

 

Úplata za předškolní vzdělávání se hradí na účet školy do 5. dne v měsíci.

 

Číslo účtu:  181 879 949/0300

k.s.                 0378       

v.s.                 variabilní symbol dítěte

 

Úplatu za předškolní vzdělávání a poplatek za stravné lze hradit dohromady.

 

Dokumenty ke stažení

Úplata za školní stravování a předškolní vzdělávání