Úplata za předškolní vzdělávání


Pro školní rok 2018/2019 stanovuje ředitelka ZŠ a MŠ výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Jeneč ve výši
500,- Kč/měsíc.

Dětem, které jsou jeden rok před nástupem do ZŠ a dětem s OŠD, je předškolní vzdělávání poskytováno zdarma.

 

Úplata za předškolní vzdělávání se hradí na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce (srpen až květen).

Číslo účtu:  181 879 949/0300

k.s.                 0378       

v.s.                 variabilní symbol dítěte

 

Úplata za předškolní vzdělávání a poplatek za stravné lze hradit dohromady.

Stravné a školné celkem

  • děti s celodenní docházkou                1 172 Kč/měs.
  • děti 1 rok před nástupem do ZŠ           672 Kč/měs.

  (předškolní vzdělávání je poskytováno zdarma)

  • děti, které dosáhnou 7 let věku            735 Kč/měs.