O školce


Mateřská škola Jeneč

Mateřská škola je umístěna v klidné části obce, obklopená zelení a přilehlou zahradou s herními prvky (pískoviště, prolézačky, skluzavka, houpačky apod.) Naše MŠ je dvojtřídní s celkovou kapacitou 50 dětí. Spolu s místní ZŠ tvoříme jeden právní subjekt, jehož zřizovatelem je obec Jeneč. Provozní doba školky: 06:30 - 16:30 hod.

S dětmi pořádáme projektové dny, výlety, soutěže, karneval, oslavujeme Vánoce, Velikonoce, den dětí, navštěvujeme divadelní představení anebo divadlo přijede do naší školky. V projektových dnech jsou dětem hravou formou přibližovány lidové tradice a jejich oslavy. Velký důraz klademe na poznávání a ochranu přírody. Vedeme děti ke zdravému způsobu života. Pravidelná jsou setkání s rodiči a dětmi na besídkách, výtvarných akcích a akcích pro rodiče s dětmi.

Děti před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky mohou navštěvovat předplavecký výcvik a seznamují se s anglickým jazykem.

Mateřská škola je zapojená do projektů Mrkvička a Gengel.