O školce


Mateřská škola Jeneč

Mateřská škola je umístěna v klidné části obce, obklopená zelení a přilehlou zahradou s herními prvky (pískoviště, prolézačky, skluzavka, houpačky apod.) Naše MŠ je dvojtřídní s celkovou kapacitou 48 dětí. Spolu s místní ZŠ tvoříme jeden právní subjekt, jehož zřizovatelem je OÚ Jeneč. Provozní doba školky: 06:30 - 16:30 hod.

Rádi bychom, aby naše MŠ byla útulným místem se zákoutími pro hru, zábavu, plnění povinností i práci, kde je nablízku dospělý, který kdykoliv pomůže. Budujeme atmosféru solidarity, bezpečnosti a autonomie dítěte, atmosféru spolupráce mezi všemi „obyvateli“. Neupřednostňujeme intelekt dítěte, ale rozvoj jeho citových, sociálních a volních vazeb. Rozšiřování poznatků, zkušeností, dovedností a zvyků dítěte se stává prostředkem jeho osobnostního rozvoje.

S dětmi pořádáme projektové dny, výlety, soutěže, karneval v maskách, oslavujeme Vánoce, Velikonoce, den dětí, navštěvujeme divadelní představení anebo divadlo přijede do naší školky. V projektových dnech jsou dětem hravou formou přibližovány lidové tradice a jejich oslavy. Velký důraz klademe na poznávání a ochranu přírody. Vedeme děti ke zdravému způsobu života. Pravidelná jsou setkání s rodiči a dětmi na besídkách, výtvarných akcích a akcích pro rodiče s dětmi.

Děti před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky mohou navštěvovat předplavecký výcvik a Klub soviček, se kterým absolvují tematicky zaměřené výlety a exkurze.