Zásady adaptace dítěte v mateřské škole


Vážení rodiče,

svému dítěti můžete pomoci adaptovat se lépe ve školce, když:

 • sami věříte, že dítě je v dobrých rukou
 • pláč dítěte, který je projevem stesku při odloučení, považujete pouze za součást adaptace
 • rozptýlíte nejistotu, úzkost a obavy dítěte z neznámého prostředí klidným rozhovorem a vysvětlením toho, co dítě čeká
 • se loučíte s dítětem pouze krátce mezi dveřmi s ujištěním, kdo a kdy si pro něj ten den přijde
 • panuje důvěra a probíhá spolupráce mezi rodinou a školkou
 • neustupujete "nátlaku" dítěte, vynucuje-li si odchod domů vztekem, pláčem, apod.
 • rozlišujete objektivně projevy stesku od citového vydírání a od příznaků psychické nepohody (např. vlivem začínajícího onemocnění) - tedy situací, kdy Vás dítě skutečně potřebuje
 • pro vybudování jistoty v novém prostředí si se svým dítětem pohrajete ve třídě, na zahradě MŠ, pobudete společně ve třídě na začátku docházky

 

Dále přispívá ke spokojené adaptaci v kolektivu:

 • pravidelnost v docházce
 • klidné starty z domova do školky
 • nestrašení dítěte školkou, neslibování nesplnitelného
 • hovor s dítětem, na co se může do školky těšit, z čeho má obavy
 • plyšáček, oblíbená hračka, oblečení, maskot s "vůní domova" - tzv. "domov do kapsy"
 • kolektiv a oblíbený kamarád

 

Učitelky a ostatní pracovnice MŠ se postarají o spokojenost dítěte tím, že:

 • navážou kladný vztah s dítětem
 • pokusí se vytvořit atmosféru důvěry, spolupráce a respektu ke každému dítěti
 • sjednotí výchovný postup rodiny a školy

 

Naším společným cílem je:

 • spokojené dítě, které se do školky těší,
 • dítě, které rádo chodí do školky, ale i ze školky domů.