Dokumenty


INFORMACE K POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Pro děti, které do 31. srpna příslušného roku dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech po dobu 4 souvislých hodin denně. Začátek povinné doby je stanoven na 8.00 hod.

 

Povinnost předškolního vzdělávání neplatí pro období školních prázdnin.

 

Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

Povinné předškolní vzdělávání je poskytováno bezplatně.

 

 

OMLOUVÁNÍ NEÚČASTI DĚTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ V POSLEDNÍM ROČNÍKU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Podrobnější informace zde.

 

SCHÁZENÍ DĚTÍ DO 8.00 hod.

Scházení dětí je do 8.00 hod., poté se škola zamyká.

___________________________________________________________________________________