Aktuality

09.10.2020 17:22

MŠ: předplavecký výcvik zrušen

Vzhledem k epidemiologické situaci je od 12. října 2020 do odvolání zrušen předplavecký výcvik.

—————

06.10.2020 15:33

MŠ: třídní schůzky

Vzhledem k epidemiologické situaci se v 1. pololetí školního roku 2020/21 nekonají standardní třídní schůzky. Komunikace se zákonnými...

—————

06.10.2020 15:33

MŠ: omezení školních akcí

Vzhledem k epidemiologické situaci omezujeme v 1. pololetí školního roku 2020/21 školní akce a zájmové kroužky.

—————

31.08.2020 17:46

MŠ: OPATŘENÍ V MŠ JENEČ PO DOBU MIMOŘÁDNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE

Doprovázející osoba se v mateřské škole zdržuje jen po dobu nezbytně nutnou a dodržuje ve zvýšené míře základní hygienická pravidla. Na...

—————