Archiv článků

09.10.2020 17:22

MŠ: předplavecký výcvik zrušen

Vzhledem k epidemiologické situaci je od 12. října 2020 do odvolání zrušen předplavecký výcvik.

—————

06.10.2020 15:33

MŠ: třídní schůzky

Vzhledem k epidemiologické situaci se v 1. pololetí školního roku 2020/21 nekonají standardní třídní schůzky. Komunikace se zákonnými zástupci probíhá vzdálenou formou elektronicky a při individuálních konzultacích v ochranných pomůckách.

—————

06.10.2020 15:33

MŠ: omezení školních akcí

Vzhledem k epidemiologické situaci omezujeme v 1. pololetí školního roku 2020/21 školní akce a zájmové kroužky.

—————

05.10.2020 00:01

ZŠ: výuka v posledním říjnovém týdnu

V posledním říjnovém týdnu bude škola z technických důvodů uzavřena. 26. 10.-27. 10. - ředitelské volno 28. 10. - státní svátek 29. 10.-30. 10. - podzimní prázdniny

—————

05.10.2020 00:00

ZŠ: třídní schůzky

Vzhledem k epidemiologické situaci se v 1. čtvrtletí školního roku 2020/21 nekonají standardní třídní schůzky. Komunikace se zákonnými zástupci probíhá vzdálenou formou. V odůvodněných případech probíhají v budově školy pouze individuální konzultace v ochranných pomůckách a...

—————

04.10.2020 23:59

ZŠ: omezení hromadných akcí

Vzhledem k epidemiologické situaci omezujeme v 1. pololetí školního roku 2020/21 hromadné školní akce (exkurze, kulturní a sportovní akce, celoškolní projektové dny, dílny pro rodiče a s dětmi atd.).

—————

04.10.2020 23:58

ZŠ: povinnost nosit roušky platí do odvolání

Žáci a zaměstnanci školy stále nosí roušky nebo ochranné štíty ve všech společných prostorách. Povinnost nosit roušky platí i nadále pro všechny návštěvníky školy.

—————

31.08.2020 17:46

MŠ: OPATŘENÍ V MŠ JENEČ PO DOBU MIMOŘÁDNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE

Doprovázející osoba se v mateřské škole zdržuje jen po dobu nezbytně nutnou a dodržuje ve zvýšené míře základní hygienická pravidla. Na dostupném místě jsou k dispozici dezinfekční prostředky. Pokud bude dítě během přítomnosti v mateřské škole vykazovat příznaky onemocnění COVID...

—————